WSZYSTKIE PRODUKTY SĄ FABRYCZNIE NOWE, SPRAWDZONE I POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY (DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PRODUCENTA ORAZ ATEST PZH). SĄ ONE OBJĘTE 12 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ ZARÓWNO SERWIS JAK I CZĘŚCI ZAMIENNE. PO TYM OKRESIE ZAPEWNIAMY PAŃSTWU JESZCZE DODATKOWE 12 MIESIĘCY GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMIENNE.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU. OBEJMUJE WADY FABRYCZNE I AWARIE WYNIKAJĄCE Z NATURALNEGO ZUŻYCIA.